Google+ Followers

Multiplicar la inversió en beques universitàries a Catalunya

(La Vanguardia, 11 de juny de 2015)

El 17% dels universitaris catalans gaudien de beca al curs 2012-13. Es tracta d’un col·lectiu molt feminitzat (64%) i amb predomini d’una renda familiar baixa (54%) per davant d’una renda baixa-extrema (27%). Si els estudiants catalans en universitats presencials representen el 17% del conjunt espanyol, els becats catalans representen el 12% del total de becats universitaris a Espanya. A Catalunya, les titulacions amb més estudiants becats són Pedagogia (41%), Comunicació Audiovisual (37%) i Mestre (34%). Amb un 31% de becats trobem els graus de Medicina Molecular, Infermeria, Treball Social i Estudis Clàssics. Les titulacions amb menys becats corresponen a l’àmbit de les enginyeries (entre 11-15%).

El perfil majoritari de becaris en carreres d’humanitats i la seva escassetat en ciències i enginyeria desaconsellen introduir modalitats de préstecs hipotecaris donada l’alta precarietat i sobrequalificació del nostre mercat de treball. En canvi, sí seria plantejable la recuperació de costos com les beques BAFöG d’Alemanya on el 50% és retornable cinc anys desprès de la inserció laboral i amb condicions molt avantatjoses. Caldria fer una avaluació de costos i beneficis públics i privats de les titulacions per determinar on introduir-la. S’haurien de limitar a les carreres més cotitzades en el  sistema productiu amb majors salaris i insercions estables.

La pujada d’un 47% dels preus de matrícula a Catalunya s’explica pel RD 14/2012 del ministre Wert que força a les comunitats autònomes a retallar 1.760 milions anuals en els preus públics subvencionats de matrícula. Ha augmentat, doncs, el copagament de les famílies en un context de crisi que ha empobrit un 12% de mitjana a totes les famílies. L’encariment implica un major sacrifici familiar que ja cobreix el 26% del cost de matrícula al 2013 quan dos anys abans tan sols cobria un 16%. Cal recordar que la mitjana OCDE és del 15%.

Per tal de compensar l’augment de les taxes de matrícula, la Generalitat va crear el programa de beques Equitat. Al curs 2013-14 es van distribuir 27,6 mil.lions d’euros per a un total de 27.731 becaris. Entre altres impactes positius, aquest programa està cobrint una demanda fins ara no atesa entre les carreres tècniques, beneficiant a un perfil d’alumnat amb notes modestes que quedarien fóra de la reforma Wert i de la nota mitjana de 6,5 que estableix. No obstant, contra el que es pot suposar, una part important dels potencials beneficiaris no la sol·liciten.


L’encariment de les matrícules apropa Catalunya als països amb major copagament però amb un insuficient sistema de beques. La inversió en beques universitàries a Catalunya i Espanya s’hauria de duplicar per arribar a la mitjana europea: en concret, Catalunya hauria d’invertir 255 milions més. Si vol equiparar-se amb Dinamarca hauria d’invertir 366 milions cada any i fer gratuïtes les matrícules. Estem, doncs, a anys llum del que hauria de ser un sistema potent d’igualtat d’oportunitats. Pels qui voleu aprofundir i entendre la lògica del sistema de beques, us podeu descarregar l’informe Les beques a examen que he realitzat per la Fundació Jaume Bofill.